Krendl Isoleringsmaskiner
Isolerar du med:
  • Cellulosaisolering
  • Träfiberisolering
  • Glasullsisolering
  • Stenullsisolering
  • EPS granulat
  • Perlitegranulat
Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt isoleringsmaskin för dina behov!
kontakt os
KRENDL FG425

Krendl FG425 Glass Master är utvecklad speciellt för små eller medelstora glasullsinstallatörer. FG serien är helt ny från Krendl och framtagen på grund av ökande efterfrågan på speciella glasullsmaskiner. FG425 fungerar bra med alla kända varumärken av glasullsisolering och man installerar enkelt i enlighet med tillverkarens specifikationer.

Se Produktsidan

KRENDL FG425

Krendl Isoleringsmaskiner

År 1964 köpte Jack Krendl företaget Krendl Machine Company från sin far Frank Krendl som grundat företaget. Jack tog bokstavligen över rollen som VD, designer, ingenjör och arbetare i produktionen. Jack använde sin expertis som verktygsmakare till att producera robusta och prisvärda isoleringsmaskiner som idag är kända världen över som Krendl isoleringsmaskiner.

Än idag är det ett familjeföretag där 4 Krendlsöner stolt för traditionen vidare.

• Lee Krendl - CFO (Ekonomichef)
• Joe Krendl - CEO (VD)
• Jeff Krendl - Fabrikschef
• Kurt Krendl - R&D (Forskning & Utveckling)

Krendl Machine Company designar, utvecklar och producerar inblåsningsutrustning till flera marknader.

• Professionella isoleringsentreprenörer, som använder alla typer av material till bl.a. Brandsäkring, vindsisolering, vägg, hålmursväggar och spray-on produkter mm.
• Industriell fiberhantering för bl.a. asfaltsindustrin och specialapplikationer.

År 2000 öppnade Krendl Machine Company en ny fabrikslokal om nästan 7000 m2 för att öka produktionskapaciteten och lagerytan. Krendl's nya placering ligger på en 12 hektar stor fastighet i Delphos, Ohio och möjliggör fortsatt expansion. Krendl Machine Company är stolta över sin rika familjetradition, design och höga kvalitet. Det är få företag som rår på Krendl's stora erfarenhet från att tillverka isoleringsmaskiner. Deras erfarenhet tillsammans med fokus på ständig utveckling för framtiden ger alla samarbetspartners och kunder momentum på marknaden.
Design: MediaConnect